Links


Schule Bascharage

 

"Blinde Kuh" Search Engine for Kids

 

Kidsweb: Deutsche Webseiten (nicht nur) für Kinder

Restena WWW Server: Luxemburger Primärschulen im WWW

Centre de Technologie de l'Education

Cyberprim Luxembourg

Histoprim: Geschichtsunterricht online

Sciences-Club:De "Science Club" ass eng Aktivitéit vum "Natur Musée" an Zesummenaarbecht mam "Institut Supérieur de Technologie" a mat de "Jonk Fuerscher Lëtzebuerg".

Freed um Liesen : Fir Kanner an Erwuessener

D'Stäip: Escher Nohëllefschoul ( Cours d'appui, etc....)

Calendrier des vacances et congés scolaires

 


Klassen ¦ Schulen-Ecoles ¦ Divers ¦ Commune de Bascharage ¦ Home /